ارسال به دوست نسخه چاپي

شرکت بازرگانی شاهد
بازدید مجدد مقامات شرکت شاهد و هیئت مدیره شرکت بازرگانی شاهد

بازدید مجدد مدیران شاهد به همراه هیئت مدیره شرکت بازرگانی شاهد و شرکت اسپید شاهد از اولین مرکز دیالیز خصوصی با مدیریت شرکت اسپید شاهد بر اساس قرارداد B.O.O وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بیمارستان کوثر شهر سمنان و برگزاری جلسات با مدیران محترم بیمارستان


١١:٣١ - پنج شنبه ١٦ آذر ١٣٩٦ / کد خبر: ١٧٢ / تعداد بازدید: 491


خروج