رديف

 

اعضاء

سمت

تصویر

 

پست الكترونيك

 

1   پرویز رضایی مدیر عامل   Rezaee@shahedco.ir
2   مجید سلیمانی      
3   دکتر محمد حسن آزما قائم مقام

Dr.azma@yahoo.com

4

 

  حسین امیرنادری

رییس دفتر مدیر عامل و روابط عمومی

 

naderi@shahedco.ir

5

 

 

سید عطااله جلالی پروین

مدیر مالی و اداری و پشتیبانی

rataollah_jalali@shahedco.ir

6

 

  عبدالمجید کاظمی

مدیر دفتر حقوقی

 

abdolmajid_kazemi@shahedco.ir

7

 

  ایمان همتیان

مدیر توسعه کسب و کار

iman_hematiyan@shahedco.ir 

8   صفی اله جعفربگلو حسابرس داخلی s.beglu@yahoo.com
9