: آدرس شرکت بازرگانی شاهد

ایران ، تهران ، بالاتر از ميدان ونك، انتهاي خیابان شهيد خدامي ، پلاك99
صندوق پستی : 7444 - 15875
کدپستی : 11 48 86 17 15

 

: تلفن / فکس

تلفن :19-88212318(9821+)
فاکس :88040732(9821+)آدرس پست الکترونیک


بخش

 

moslemkhani@shahedco.ir

مدیرعامل جناب آقاي مسلم خاني

1

 parsa@shahedco.ir معاونت توسعه و برنامه ريزي  

info@shahedco.ir

روابط عمومی شرکت

2

IT@shahedco.ir

فن‌آوري اطلاعات

3

financial@shahedco.ir

مدير مالی 

4

director@shahedco.ir

مدير اداري

5

moshaverin@shahedco.ir

مشاورين

6

commercedirector@shahedco.ir

مدیربازرگانی

7

majame@shahedco.ir

مدیرامور مجامع

8

medical@shahedco.ir

واحد تجهیزات پزشکی

9

commercialmetal@shahedco.ir

 بازرگاني فلزات شاهد

10

freeshops@shahedco.ir

فروشگاههاي آزاد شاهد

11