شرکت اسپید به لطف الهی و با تلاش و پیگیری های مستمر موفق به اخذ نمایندگی انحصاری بازاریابی و فروش دستگاه اونیکس (Onyx) دستیار هوشمند جراح از شرکت دانش بنیان بیتا نگار افزار گردید.
لازم به ذکر است مزایای این دستگاه به شرح ذیل می باشد:
1-این سیستم می تواند شرایط جراحی های مختلف از جمله جراحیهای مغز و اعصاب، ارتوپدی و عمومی را شبیه سازی کند. لذا کاربرد بسیار ارزندهای در طراحی پلن جراحی خواهد داشت.
2-به عنوان یک محصول فناورانه داخلی، قابل ارائه در سیستم های آموزش پزشکی در مراکز علوم پزشکی کشور بویژه بخش های مختلف جراحی است. یادگیری شرایط جراحی و بررسی سه بعدی اجزا و ارگان های مختلف بویژه در شرایط وجود ضایعات فضاگیر برای دستیاران جراح با استفاده از این محصول امکان پذیر می باشد.
3-استفاده از این محصول در آموزش دستیاران جراحی می تواند کمک شایانی به افزایش توانایی و بازدهی آنها داشته باشد.
4-این محصول قادر خواهد بود درتمام سیستم های علوم پایه پزشکی، پیراپزشکی و پرستاری که نیاز به یادگیری آناتومی مقطعی و تصویربرداری دارند توانایی درک سه بعدی دانشجویان را ارتقاء ببخشد.