سرمایه و سهامداران

ردیفنام سهامدارانتعداد سهامدرصدمالکیتمبلغ-ریال
1شرکت شاهد199/999/70099/9998125199/999/700/000
2شرکت خدمات فرودگاهی شاهد500/000312550/000
3شرکت شاهد کیش500/000312550/000
4شرکت ذخیره شاهد500/000312550/000
5شرکت بازرگانی فلزات شاهد500/000312550/000
6شرکت سرمایه گذاری سعدی500/000312550/000
7شرکت عمران و توسعه شاهد500/000312550/000
جمع 200/000/000100200/000/000/000
لوگوی شبکه اجتماعی واتس آپ
ارتباط با ما

جهت ارسال پیام در واتساپ اینجا کلیک کنید جهت ارسال پیام در واتساپ اینجا کلیک کنید