معرفی مدیران عامل شرکت‌ها

1. مدیرعامل شرکت بازرگانی اسپید شاهد: سرکار خانم آرزو فهیمی

2. مدیرعامل شـرکت خدمات فرودگاهی شاهد: آقای امیرمحمد مازنی

3. مدیرعامل شرکت فروشگاه‌های آزاد شاهد: آقای محمد رحیم بیرقی

4. مدیرعامل شرکت خدمات مسافرتی دور دنیا: آقای حمیدرضا ابوطالبی

5. سرپرست شرکت شمش ریزان افق: آقای صدرا خانباباخانی

6. مدیر پروژه منطقه ویژه اقتصادی نمین: آقای روح الله گیوه‌چی