به گزارش روابط عمومی شرکت شاهد، جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سالیانه مجتمع فولاد طیبی راس ساعت 17:30 روز شنبه مورخ 10/10/1401 در سالن جلسات شرکت شاهد با حضور کلیه سهامداران تشکیل گردید.

پس از نقل و انتقال سهام شرکت مجتمع فولاد طیبی به شرکت بازرگانی شاهد و در راستای اجرای تکالیف مجمع عمومی سالیانه 27/07/1401 شرکت شاهد، بررسی صورت های مالی شرکت مجتمع فولاد طیبی و گزارش حسابرس قانونی شرکت در دستور کار قرار گرفت.در این مجمع ، آقای حسین احمدی شاد به عنوان رئیس جلسه، آقایان رضا رفیق دوست و علی اکبر مهربانی به‌عنوان ناظر و آقای سید محسن لطفی آشتیانی به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند.در این جلسه ضمن ارائه‌ی گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1400 شرکت مجتمع فولاد طیبی ، گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت قرائت گردید.

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1401 انتخاب گردیدو روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.