به گزارش روابط عمومی هلدینگ بازرگانی شاهد، 8 فروردین 1402 مهندس سیدمحمدرضا حسینی، مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به همراه دکتر محمدرحیم بیرقی، مدیرعامل شرکت فروشگاه‌های آزاد شاهد و مهندس صدرا خانباباخانی و مهندس روح الله گیوه چی، از زمین مزروعی ده هکتاری اطراف ورامین متعلق به این هلدینگ، بازدید به عمل آوردند.

باتوجه به بازدید صورت گرفته، ابعاد مختلف حفظ و بهره برداری این زمین مورد بررسی قرار گرفت و گزارش آن در هیئت مدیره هلدینگ بازرگانی شاهد در تاریخ 28 فروردین 1402 ارائه گردید.