بایگانی نوشته‌ها


فروشگاه آزاد شاهد برنده مزایده واگذاری فروشگاه در مرز اینچه برون شد

فروشگاه آزاد شاهد برنده مزایده واگذاری فروشگاه در مرز اینچه برون شد

با اعلام فراخوان جهت واگذاری فروشگاه خروجی در مرز اینچه برون، بارگذاری اسناد با قیمت پیشنهادی اقدام گردید که با اعلان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، شرکت فروشگاه های آزاد شاهد به عنوان برنده در مزایده فوق معرفی شد.

دسته‌بندی