بایگانی نوشته‌ها


فروشگاه آزاد شاهد برنده مزایده واگذاری فروشگاه در مرز اینچه برون شد

فروشگاه آزاد شاهد برنده مزایده واگذاری فروشگاه در مرز اینچه برون شد

با اعلام فراخوان جهت واگذاری فروشگاه خروجی در مرز اینچه برون، بارگذاری اسناد با قیمت پیشنهادی اقدام گردید که با اعلان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، شرکت فروشگاه های آزاد شاهد به عنوان برنده در مزایده فوق معرفی شد.

بازدید مدیرعامل بازرگانی شاهد از زمین ورامین این هلدینگ

بازدید مدیرعامل بازرگانی شاهد از زمین ورامین این هلدینگ

مهندس سیدمحمدرضا حسینی، مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به همراه دکتر محمدرحیم بیرقی، مدیرعامل شرکت فروشگاه های آزاد شاهد از زمین مزروعی ده هکتاری اطراف ورامین متعلق به این هلدینگ بازدید کردند.

دسته‌بندی